Zásady souborů cookies na recenze365.cz

I. Soubory cookies – Co jsou?

1. Soubory souborů cookie jsou počítačová data, zejména textové soubory. Jsou uloženy v koncových zařízeních uživatele. Soubory cookie jsou určeny k používání webových stránek. Soubory cookie obsahují název webové stránky, ze které pocházejí, čas uložení a jeho jedinečné číslo.
2. Služba automaticky neshromažďuje žádné informace. Výjimkou jsou informace obsažené v souborech cookie.

II. Za jakým účelem používáme soubory cookie?

1. Cookies jsou určeny k používání webu. Operátor tyto soubory používá pro:
a) schopnost přihlásit se a udržovat uživatelskou relaci na každé stránce webu,
b) přizpůsobení obsahu webových stránek individuálním uživatelským preferencím. Soubory cookie rozpoznají zařízení a zobrazují obsah stránky podle předvolby uživatele,
c) vytváření anonymní statistiky bez identifikace uživatele,
d) sledování návštěvnosti uživatele na webu.
3. Cookies používané partnery webových stránek provozovatele, včetně zejména uživatelů webových stránek, podléhají vlastním zásadám ochrany osobních údajů.
4. V zájmu bezpečnosti údajů jsme vytvořili interní postupy a doporučení k zabránění neoprávněnému zpřístupnění. Řídíme jejich provádění a neustále kontrolujeme jejich soulad s příslušnými právními předpisy – zákonem o ochraně osobních údajů, zákonem o poskytování služeb elektronickými prostředky, jakož i všemi druhy prováděcích aktů a aktů práva Společenství.

III. Jak zakázat cookies?

1. Ve výchozím nastavení umožňuje software webového prohlížeče umístit cookies do koncového zařízení uživatele. Toto nastavení může uživatel změnit tak, aby automaticky blokoval cookies v nastavení webového prohlížeče, nebo upozorňoval každého uživatele na soubory cookie v zařízení.
2. Uživatelé služby mohou kdykoli změnit nastavení souborů cookie. Podrobné informace o tom, jak jsou soubory cookie spravovány, naleznete v nastavení softwaru (webový prohlížeč). Zde máte možnosti úprav v populárních prohlížečích:
– Mozilla Firefox:
– Internet Explorer:
– Google Chrome:
– Safari:
3. Poskytovatel služeb upozorňuje, že změny nastavení webového prohlížeče uživatele mohou narušit zobrazení webové stránky.